GOD IS STILL SPEAKING...
번호 제목 설교자 등록일 작성자 조회 동영상 첨부
  256 "부자 권리와 맹인 거지"   구교환 2019-10-20 민경택 4      
  255 부자 관리와 거지 맹인   구교환 2019-10-19 김한석 2      
  254 "사랑, 화목, 즐거움"   구교환 2019-10-13 민경택 37      
  253 "예수님을 일어서게 하라"   구교환 2019-10-06 민경택 28      
  252 "주님의 제자로 산다는 것"   구교환 2019-09-29 민경택 27      
  251 우리를 도우시는 하나님   구교환 2019-09-25 김한석 29      
  250 "실로암의 축복"   구교환 2019-09-15 민경택 39      
  249 "작지만 크게 산다"   구교환 2019-09-08 민경택 40      
  248 겉사람에게서 속사람으로   구교환 2019-09-01 민경택 39      
  247 "긍휼"   구교환 2019-08-25 민경택 35      
  246 "한나와 브닌나, 그 결정적 차이"   구교환 2019-08-18 민경택 46      
  245 "소금과 빛으로 사는 그리스도인"   구교환 2019-08-11 민경택 55      
  244 "위로"   구교환 2019-08-04 민경택 84      
  243 "베드로가 달라졌어요"   구교환 2019-07-27 김한석 50      
  242 "요셉의 꿈 이야기"   구교환 2019-07-21 민경택 41      
  1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /  글쓰기
검색어 종류 :